Systemy mieszane

Mieszane systemy IP-PBX są to systemy będące połączeniem central stacjonarnych i wirtualnych, stosuje sie je w strukturach dużych i mocno rozproszonych. W tego rodzaju implementacjach przeważnie stosuje się kilka central stacjonarnych i łączy je w sieć umożliwiającą bezpłatne połączenia wewnątrz tej sieci na zasadzie centrali wirtualnej.

Należy zwrócić uwagę, na fakt, że każda z central regonalnych może mieć swoje zdalne wewnętrzne. Przy takim rozwiązaniu rachunki za połączenia telefoniczne spadają drastycznie, ponieważ nie ma w nich już połączeń wykonywanych pomiędzy oddziałami firmy. W każdym oddziale mającym ponad 15 wewnętrznych należy zastosować stacjonarną centralę IP-PBX, zaś oddziały mniejsze mogą pracować na zasadach centrali wirtualnej.

Sieć dla central mieszanych oparta jest o sieć internet lub VPN. Centrale można łączyć ze sobą na zasadzie "każda z każdą" lub tez "każda z centrum". Można również wykorzystać operatora VoIP jako backup. Jeżeli łącze inetrnetowe lub centrala IP ulegnie awarii w jednej z lokalizacji, wtedy operator VoIP wystąpi jako "centrum" w układzie "każda z centrum".

Poniższe rysunki pokazują poszczególne typy rozwiązań sieci w systemach mieszanych.

Połączenie central w systemie "każda z każdą".

 

Połączenie central w systemie "każda z centrum".

Core-Tel Polska sp. z o.o.
al. K.E.N 36 lok. 112B
02-797 Warszawa

NIP: 951-23-53-870
REGON: 146016858
KRS: 0000413555

Nordea Bank Polska S.A.
49 1440 1387 0000 0000 1424 1094
tel: 22 380 38 00 fax: 22 380 37 00

25.06.2024. Miłego dnia.
Pwd by Top 10 poker sites

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Więcej na temat sposobu w jaki nasza strona wykorzystuje ciasteczka możesz przeczytać w polityce prywatności.